Ladesäulen A2 ST

A2 2 Kreuz Magdeburg

A2 3 Magdeburg-Stadtfeld

Ladesäulen A2 63 Marienborn / Helmstedt

A2 64 Alleringersleben

A2 65 Eilsleben

A2 66 Bornstedt

Ladesäulen A2 67 Irxleben

A2 68 Kreuz Magdeburg

Ladesäulen A2 69 Magdeburg-Kannenstieg

Ladesäulen A2 70 Magdeburg-Zentrum

Ladesäulen A2 71 Magdeburg-Rothensee

Ladesäulen A2 72 Lostau

Ladesäulen A2 73 Burg-Zentrum

A2 74 Burg-Ost

Ladesäulen A2 75 Theeßen